Montaż czujników i przekazanie oczyszczaczy powietrza

Czujniki jakości powietrza i nowoczesne oczyszczacze trafiły do opolskich placówek, z których na co dzień korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.  W działania monitorujące stan jakości powietrza w Opolu włączył się Środowiskowy Dom Samopomocy Magnolia oraz Zespół Szkół Specjalnych w dwóch opolskich placówkach – przy ul. Bytnara-Rudego 7 oraz przy ul. Książąt Opolskich 13.  Dzięki oczyszczaczom […]