Nasze WARTOŚCI

L’Arche ma swoje korzenie w duchowości Chrześcijańskiej Kościoła Katolickiego. Jednak uniwersalność wartości (humanistycznych), którymi żyje się we wspólnotach, zaowocowała powstaniem wspólnot o charakterze międzywyznaniowym i międzyreligijnym. Duchowość L’Arche przejawia się bowiem głównie ‘w prostej teologii dnia codziennego’. Jest to po prostu i aż życie wartościami. Wartościami religii w której/których zakorzeniona jest dana wspólnota splecionymi z wartościami kraju, regionu w połączeniu z filozofią wspólnego życia zaproponowaną przez Jeana Vanier.

Na naszą duchowość składają się różne elementy. Wartości którymi żyjemy to między innymi:

  • Wspólnota pełna życia – Nasze codzienne życie wypełniają: gościnność, szczera otwartość na przyjmowanie drugiego człowieka, świętowanie, kultywowanie tradycji, bycie razem i poczucie przynależności
  • Świętowanie wartości każdej osoby - znamy i cenimy wartość każdego, słuchamy siebie nawzajem, rozwijamy swoje talenty i dary oraz dzielimy się nimi z innymi
  • Otwartość na wzajemne relacje - tworzymy więzi przyjaźni, które nas przemieniają i dają okazję by dawać i otrzymywać
  • Wspólna Droga - przejmujemy się tym, jak nasze czyny wpływają na innych i uczymy się jak traktować innych w duchu jedności z uprzejmością i szacunkiem
  • Pielęgnowanie naszych darów i stymulowanie wzrostu osobowego -  wspieramy się nawzajem w procesie wzrastania i osiągania naszego pełnego potencjału
  • Rola we wspólnocie - każdy ma swoją rolę we wspólnocie i współpracuje z innymi dla wspólnego dobra
  • Wspólna duchowość/filozofia życia - W naszej codzienności dostrzegamy i odkrywamy duchowe znaczenie oraz zastanawiamy się nad naszym wspólnym człowieczeństwem
  • Życie Radością  - jesteśmy radośni i dzielimy się radością
  • Otwartość na kształtowanie bardziej ludzkiego społeczeństwa - dzielimy się wizją i filozofią L’Arche poza naszą wspólnotą i jesteśmy rzecznikami bardziej sprawiedliwego i ludzkiego społeczeństwa
Scroll to top
Nasi darczyńcy