Tożsamość L'Arche

Wspólnie, jako osoby z niepełnosprawnością intelektualną i bez niej, tworzymy wspólnoty życia należące do Międzynarodowej Federacji.

Zaufanie Bogu i wzajemne relacje są istotą naszego zaangażowania.

Cieszy nas unikalna wartość każdej osoby i wierzymy w to, że potrzebujemy siebie nawzajem.

Misja L'Arche

Przyjmowanie i głoszenie daru osoby z niepełnosprawnością intelektualną, odkrywanego we wzajemnych relacjach. Relacje te są źródłem przemiany serca i odpowiedzią na Boże wezwanie.

Wzajemna troska i kształtowanie rozwoju naszych wspólnot tak, aby odpowiadały na zmieniające się potrzeby swoich członków, a zarazem pozostawały wierne ewangelicznym wartościom, na których zostały zbudowane. Angażowanie się w nasze środowiska i ich kulturę oraz współpraca z innymi na rzecz tworzenia bardziej ludzkiego społeczeństwa.

Scroll to top
Nasi darczyńcy