Wiara i Światło

Siostrzaną organizacją L’ARCHE na całym świecie jest Wiara i Światło, której wspólnoty skupiają od 10 do 40 osób (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, młodzież i dorośli, ich rodzice i przyjaciele). Spotykają się przynajmniej raz w miesiącu na dzieleniu się swoimi doświadczeniami, modlitwie i świętowaniu.

Siostrzaną organizacją L’ARCHE, również obecną  na całym świecie, jest ruch „Wiara i Światło” , którego wspólnoty skupiają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, młodzież i dorosłych, ich rodziców i przyjaciół. Poszczególne wspólnoty „Wiary i Światła” gromadzą zwykle 10-40 osób, spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na dzieleniu się swoimi doświadczeniami, modlitwie i świętowaniu.

Scroll to top
Nasi darczyńcy