Zarząd

FUNDACJA L'ARCHE W MAJU 2004 ROKU UZYSKAŁA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.


W SKŁAD ZARZĄDU KRAJOWEGO FUNDACJI L'ARCHE WCHODZĄ:

dr hab. Robert Śmigiel - Przewodniczący Zarządu

Bojana Bujwid-Sadowska
Joanna Chłopicka
Wojciech de Doliwa Zieliński
Wojciech Frontczak
Dariusz Grzegorek
Jerzy Heydel
Tomasz Klinowski
Waldemar Kwaśnik
Marek Mąkosa
Alina Pacesz
Dariusz Pachla
Maciej Przyślewicz

Scroll to top
Nasi darczyńcy