Solidarność

Solidarność jest w sercu etosu L’Arche zarówno na poziomie wspólnotowym jak i międzynarodowym, gdzie priorytetem jest budowanie mostów pomiędzy różnymi częściami Federacji.

Trzema podstawowymi powodami tych działań są:

umożliwienie asystentom doświadczenia innej kultury;

możliwość dzielenia się zasobami ludzkimi;

oraz zapewnienie finansowej stabilności poprzez tworzenie fundacji w coraz większej ilości krajów.

Scroll to top
Nasi darczyńcy