Historia Federacji L'Arche

Pierwsza wspólnota L’ARCHE powstała w 1964 roku w Trosly-Breuil, niedaleko Paryża. Założył ją Jean Vanier, oficer marynarki i wykładowca filozofii na Uniwersytecie w Toronto, zainspirowany przez dominikanina o. Thomasa Philippe’a OP.

Pragnąc dzielić życie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, Jean Vanier zamieszkał z Rafaelem Simi i Philipem Seux w małym domu, nazwanym L’ARCHE.

Szybko rozwijająca się wspólnota wkrótce zaczęła przyciągać wielu młodych ludzi, pragnących pójść w ich ślady. Co prawda sam Jean Vanier nie planował zakładania wspólnot za granicą, ale z czasem ochotnicy z różnych krajów świata decydowali się na tworzenie wspólnot w miejscach swego pochodzenia. Zaledwie kilka lat po utworzeniu wspólnoty w Trosly-Breuil, już w 1970 roku powstały kolejne – we Francji (La Merci), Kanadzie (Daybreak) i Indiach (Bangalore). W 1975 roku istniało już 30 wspólnot.

W Polsce pierwsza wspólnota L’ARCHE powstała w 1981 roku.

Wspólnoty L’ARCHE początkowo były związane z tradycją katolicką, jednak w ciągu kilku lat stały się ekumeniczne, otwarte nie tylko na inne wyznania chrześcijańskie, ale również na religie niechrześcijańskie, na inne kultury, języki i warunki społeczno-ekonomiczne.

Pomimo widocznej różnorodności wszystkie wspólnoty pozostają złączone ideą, że ludzie z niepełnosprawnością intelektualną wnoszą istotny wkład w życie naszych społeczeństw.

Obecnie Federacja L’ARCHE skupia ponad 150 wspólnot w 38 krajach świata.

Scroll to top
Nasi darczyńcy