1% masz, podaruj go L'Arche!
KRS 0000054452
Cel szczegółowy: Gdynia

1% masz, podaruj go L'Arche!
KRS 0000054452
Cel szczegółowy: Gdynia

1% masz, podaruj go L'Arche!
KRS 0000054452
Cel szczegółowy: Gdynia

1% masz, podaruj go L'Arche!
KRS 0000054452
Cel szczegółowy: Gdynia

Dlaczego warto podarować 1% podatku L'Arche Gdynia?

Szanowni Państwo!

Dom Fundacji L’Arche w Gdyni jest miejscem wspólnego życia i przestrzenią spotkań, tworzoną razem z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Chociaż różni nas wiek, wykształcenie, doświadczenia życiowe i zawodowe, stan zdrowia oraz rodzaj i stopień niepełnosprawności, to potrzebujemy siebie nawzajem, by wzrastać w pięknym człowieczeństwie i budować relacje przyjaźni pełne szacunku i zaufania, a przez to mieć również wpływ na rzeczywistość, w której chcemy razem żyć. W zeszłym roku zakończyliśmy proces budowy naszego nowego domu w Gdyni.  Obecnie jesteśmy na etapie przyjmowania pierwszych mieszkańców, którzy podczas swoich pobytów czasowych przygotowują się do podjęcia swojej życiowej decyzji o wyborze tego domu, jako swojego miejsca na Ziemi i realizowania w nim planów i marzeń dorosłego życia. Docelowo w naszym domu zamieszka 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz ze swoimi przyjaciółmi – asystentami.

W 2020 roku dzięki wsparciu finansowemu Darczyńców, w tym Podatników, którzy przekazali na naszą działalność 1% swojego podatku, udało nam się zakupić podstawowe wyposażenie domu i zatrudnić   asystentów.

Nasze plany na najbliższe półtora roku, to przyjęcie 7 osób z niepełnosprawnością  intelektualną i wsparcie ich w tej dużej życiowej zmianie, jaką jest zamieszkanie w nowym domu. Przyjęcie nowych mieszkańców wiąże się z zakupem sprzętu specjalistycznego i indywidualną aranżacją pomieszczeń w zależności od ich potrzeb i upodobań. Codzienną koniecznością są również wydatki bieżące, jak eksploatacja domu, wyżywienie, wynagrodzenia pracowników i inne. Przy naszym modelu indywidualnego wsparcia każdego z mieszkańców, utrzymanie domu oznacza kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Na etapie uruchamiania placówki bardzo trudne jest uzyskanie finansowania ze strony instytucji państwowych, dlatego możemy zrealizować te plany głównie dzięki wsparciu naszych Darczyńców. I za to już teraz dziękujemy!

Pragniemy, aby Państwo stali się częścią działań, które są realizowane w naszym domu. Można być z nami na bieżąco – zapraszamy na naszą stronę internetową oraz na stronę Facebook-a.

Chcielibyśmy poznać naszych Darczyńców osobiście. W miarę możliwości, zapraszamy Państwa do odwiedzin naszego domu. Nic nie zastąpi rozmowy przy herbacie!

 

Anna Jaroszewska,
/Dyrektor Wspólnoty L’Arche Gdynia/

1% w pytaniach i odpowiedziach

1. Kto może nam przekazać 1%?

Osoby, które w kraju uzyskały przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub dzieło i nie prowadziły działalności gospodarczej

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%

Podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. najem lub dzierżawa)

Osoby, które uzyskały przychody ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Osoby, które zbyły kryptowaluty, udziały w spółkach, papiery wartościowe, instrumenty pochodne, itp.

2. Czy Fundacja L'Arche będzie miała dostęp do moich danych osobowych?

Nie, chyba że wypełnisz dodatkowe pole pozwalające Urzędowi Skarbowemu na przekazanie Twoich danych. Z reguły Podatnik wypełnia tylko 2 rubryki:

 • Numer KRS, który wskazuje konkretną organizację pożytku publicznego (w naszym przypadku 0000054452)
 • Wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego (odpowiednio zaokrągloną w dół)


W takiej sytuacji obdarowana organizacja nie otrzymuje danych osobowych Darczyńcy.

3. Czy mogę przekazać 1% na konkretny cel Fundacji L'Arche?

Tak. W zeznaniu podatkowym znajduje się rubryka “Cel szczegółowy 1%”. Można w niej po prostu wpisać jedną z nazw miejscowości, w których znajdują się nasze wspólnoty lub grupy założycielskie, tj. Śledziejowice, Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz, Opole. Takie wpłaty jesteśmy w stanie rozpoznać i przekazać na odpowiednie cele. Pozostała część trafi bezpośrednio na konto Fundacji i w zależności od lokalizacji Urzędu Skarbowego przekazującego środki, zostanie przekazana na realizację potrzeb właściwej wspólnoty lub grupy założycielskiej albo na cele statutowe Fundacji.

4. Jak mogę przygotować i wysłać mój PIT przy pomocy komputera?

Metoda 1: Dedykowany program lub rozwiązanie "on-line"


Podatnik może skorzystać z jednego z wielu programów instalowanych na komputerze lub rozwiązań “on-line”. Większość z nich obsługuje wszystkie wymienione wyżej PIT-y, pozwala na zapisanie częściowo przygotowanych deklaracji i automatycznie może przesłać wypełnionego PIT-a do Urzędu Skarbowego. Co najważniejsze, te rozwiązania pozwalają na uwzględnienie wszystkich możliwych ulg i odliczeń – oczywiście możemy przekazać 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego (wystarczy znać numer KRS).

Fundacja L’Arche poleca rozwiązanie:

 

Darmowy program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Metoda 2: System Twój e-PIT


Portal przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową pozwala rozliczyć PIT-37, PIT-38 i jeśli podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, to również PIT-28 i PIT-36.

Wejście do portalu Twój e-PIT znajduje się pod adresem internetowym: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Metoda 3: e-Deklaracje PIT


Jest to kolejne rozwiązanie przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Jest to system interaktywnych formularzy PDF, który dodatkowo wymaga instalacji na komputerze specjalnej “wtyczki” lub aplikacji. Mamy możliwość zapisania częściowo wypełnionej deklaracji. Metodę tą można polecić podatnikom, którzy wypełniają kilka różnych deklaracji podatkowych.

e-Deklaracje dostępne są pod adresem internetowym: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/

Metoda 4 (dotyczy PIT-OP): Formularz interaktywny


Emeryci i renciści mogą skorzystać z formularza interaktywnego, który jest dostępny na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op/.

Biorąc jednak pod uwagę, jak prosty jest ten formularz, chyba szybszym rozwiązaniem jest ściągnięcie z tej samej strony jego wersji do wydruku i po wypełnieniu po prostu przesłanie pocztą do właściwego Urzędu Skarbowego. Nie musimy w takim wypadku instalować na naszym komputerze żadnych dodatkowych wtyczek.


Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.podatki.gov.pl/.
Wspierają nas... (we are supported by...)

PIT-37

Podstawowe informacje

Deklarację tą wypełniają osoby, które uzyskały przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub dzieło ze źródeł krajowych i nie prowadziły działalności gospodarczej. Zeznanie należy złożyć w terminie od dnia 15.02 do dnia 30.04.2021. Podatnik ma kilka możliwości:

Więcej informacji na stronie https://www.podatki.gov.pl/.

Jak wskazać wybraną organizację charytatywną

Na ostatniej stronie deklaracji, w sekcji K wpisujemy w odpowiednich polach wymagane informacje:

 1. Numer KRS wybranej organizacji – numer KRS Fundacji L’Arche, to: 0000054452.
 2. Kwota, którą chcemy przekazać na daną organizację (nie może przekroczyć 1% kwoty podatku należnego).

Jeśli chcemy, to w kolejnych polach w sekcji L możemy sprecyzować cel szczegółowy i podać dodatkowe informacje kontaktowe:

 1. Cel szczegółowy. W przypadku Fundacji L’Arche może być to jedna z naszych wspólnot lub grup założycielskich, czyli: L’Arche Śledziejowice, Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz lub Opole (wystarczy wpisać nazwę miasta).
 2. Wyrażenie zgody na przekazanie organizacji danych kontaktowych podatnika.
 3. Dodatkowe informacje ułatwiające kontakt.

 

Przykładowy fragment deklaracji może więc wyglądać tak:

PIT-OP

Podstawowe informacje

PIT-OP jest prostym oświadczeniem dla emerytów i rencistów, które umożliwia wskazanie organizacji pożytku publicznego, której podatnik chce przekazać 1% podatku. Dotyczy ono osób, które dostały z ZUS lub KRUS roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A i nie uzyskały w poprzednim roku innych dochodów (nie wykazanych w PIT-40A). Zeznanie należy złożyć w terminie od dnia 1.01 do dnia 30.04.2021.

Strona https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op/ oferuje podatnikowi dwie możliwości:

 • Formularz w wersji papierowej, który po wypełnieniu należy złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać za pośrednictwem poczty polskiej. W przypadku tego prostego oświadczenia ta opcja wydaje się najłatwiejsza i najszybsza.
 • Formularz w wersji interaktywnej, który wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera i autoryzacji podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi.

Więcej informacji na wspomnianej stronie internetowej.

Jak wskazać wybraną organizację charytatywną

Oświadczenie ma tylko jedną stronę i wystarczy wypełnienie jednego pola w sekcji C:

 1. Numer KRS wybranej organizacji – numer KRS Fundacji L’Arche, to: 0000054452.

 

Jeśli chcemy, to w kolejnych polach w sekcji D możemy sprecyzować cel szczegółowy i podać dodatkowe informacje kontaktowe:

 1. Cel szczegółowy. W przypadku Fundacji L’Arche może być to jedna z naszych wspólnot lub grup założycielskich, czyli: L’Arche Śledziejowice, Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz lub Opole.
 2. Wyrażenie zgody na przekazanie organizacji danych kontaktowych podatnika.
 3. Dodatkowe informacje ułatwiające kontakt.

Przykładowy fragment oświadczenia PIT-OP może więc wyglądać tak:

PIT-36

Podstawowe informacje

Ten PIT składają przede wszystkim podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub zajmują się specjalnymi rodzajami produkcji rolnej, które są opodatkowane według skali podatkowej. Tą deklarację powinny wybrać również osoby, które uzyskały dochody z zagranicy. Zeznanie należy złożyć w terminie od dnia 15.02 do dnia 30.04.2021. Podatnik ma następujące możliwości:

Więcej informacji na stronie https://www.podatki.gov.pl/.

Jak wskazać wybraną organizację charytatywną

Na ósmej stronie deklaracji, w sekcji S wpisujemy w odpowiednich polach wymagane informacje:

 1. Numer KRS wybranej organizacji – numer KRS Fundacji L’Arche, to: 0000054452.
 2. Kwota, którą chcemy przekazać na daną organizację (nie może przekroczyć 1% kwoty podatku należnego).


Jeśli chcemy, to w kolejnych polach w sekcji T możemy sprecyzować cel szczegółowy i podać dodatkowe informacje kontaktowe:

 1. Cel szczegółowy. W przypadku Fundacji L’Arche może być to jedna z naszych wspólnot lub grup założycielskich, czyli: L’Arche Śledziejowice, Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz lub Opole.
 2. Wyrażenie zgody na przekazanie organizacji danych kontaktowych podatnika.
 3. Dodatkowe informacje ułatwiające kontakt.

 

Przykładowy fragment deklaracji PIT-36 może więc wyglądać tak:

PIT-36L

Podstawowe informacje

Ten PIT składają przede wszystkim podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub zajmują się specjalnymi rodzajami produkcji rolnej, które są opodatkowane podatkiem liniowym 19%. Zeznanie należy złożyć w terminie od dnia 15.02 do dnia 30.04.2021. Podatnik ma następujące możliwości:


Więcej informacji na stronie https://www.podatki.gov.pl/.

Jak wskazać wybraną organizację charytatywną

Na piątej stronie deklaracji, w sekcji O wpisujemy w odpowiednich polach wymagane informacje:

 1. Numer KRS wybranej organizacji – numer KRS Fundacji L’Arche, to: 0000054452.
 2. Kwota, którą chcemy przekazać na daną organizację (nie może przekroczyć 1% kwoty podatku należnego).


Jeśli chcemy, to w kolejnych polach w sekcji P możemy sprecyzować cel szczegółowy i podać dodatkowe informacje kontaktowe:

 1. Cel szczegółowy. W przypadku Fundacji L’Arche może być to jedna z naszych wspólnot lub grup założycielskich, czyli: L’Arche Śledziejowice, Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz lub Opole.
 2. Wyrażenie zgody na przekazanie organizacji danych kontaktowych podatnika.
 3. Dodatkowe informacje ułatwiające kontakt.

 

Przykładowy fragment deklaracji PIT-36L może więc wyglądać tak:

PIT-28

Podstawowe informacje

Ten PIT składają przede wszystkim podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mogą się tak rozliczać podatnicy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek jawnych lub cywilnych, a także podatnicy czerpiący przychód z najmu i dzierżawy. Uwaga: Zeznanie PIT-28 należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2021. Podatnik ma następujące możliwości:

Więcej informacji na stronie https://www.podatki.gov.pl/.

Jak wskazać wybraną organizację charytatywną

Na piątej stronie deklaracji, w sekcji O wpisujemy w odpowiednich polach wymagane informacje:

 1. Numer KRS wybranej organizacji – numer KRS Fundacji L’Arche, to: 0000054452.
 2. Kwota, którą chcemy przekazać na daną organizację (nie może przekroczyć 1% kwoty podatku należnego).

Jeśli chcemy, to w kolejnych polach w sekcji P możemy sprecyzować cel szczegółowy i podać dodatkowe informacje kontaktowe:

 1. Cel szczegółowy. W przypadku Fundacji L’Arche może być to jedna z naszych wspólnot lub grup założycielskich, czyli: L’Arche Śledziejowice, Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz lub Opole.
 2. Wyrażenie zgody na przekazanie organizacji danych kontaktowych podatnika.
 3. Dodatkowe informacje ułatwiające kontakt.

Przykładowy fragment deklaracji PIT-28 może więc wyglądać tak:

PIT-39

Podstawowe informacje

Ten PIT składają podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zeznanie należy złożyć w terminie od dnia 15.02 do dnia 30.04.2021. Podatnik ma kilka możliwości:


Więcej informacji na stronie https://www.podatki.gov.pl/.

Jak wskazać wybraną organizację charytatywną

Na drugiej stronie deklaracji, w sekcji H wpisujemy w odpowiednich polach wymagane informacje:

 1. Numer KRS wybranej organizacji – numer KRS Fundacji L’Arche, to: 0000054452.
 2. Kwota, którą chcemy przekazać na daną organizację (nie może przekroczyć 1% kwoty podatku należnego).

Jeśli chcemy, to w kolejnych polach w sekcji I możemy sprecyzować cel szczegółowy i podać dodatkowe informacje kontaktowe:

 1. Cel szczegółowy. W przypadku Fundacji L’Arche może być to jedna z naszych wspólnot lub grup założycielskich, czyli: L’Arche Śledziejowice, Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz lub Opole.
 2. Wyrażenie zgody na przekazanie organizacji danych kontaktowych podatnika.
 3. Dodatkowe informacje ułatwiające kontakt.

Przykładowy fragment deklaracji PIT-39 może więc wyglądać tak:

PIT-38

Podstawowe informacje

Ten PIT składają przede osoby, które w poprzednim roku prywatnie zbyły udziały w spółkach, papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe lub pożyczone papiery wartościowe. Ten sposób rozliczenia dotyczy również niektórych osób, które objęły udziały w spółkach w zamian za wkład niepieniężny oraz osób, które osiągnęły przychody z inwestycji w kryptowaluty. Zeznanie PIT-38 należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2021. Podatnik ma następujące możliwości:

Więcej informacji na stronie https://www.podatki.gov.pl/.

Jak wskazać wybraną organizację charytatywną

Na drugiej stronie deklaracji, w sekcji J wpisujemy w odpowiednich polach wymagane informacje:

 1. Numer KRS wybranej organizacji – numer KRS Fundacji L’Arche, to: 0000054452.
 2. Kwota, którą chcemy przekazać na daną organizację (nie może przekroczyć 1% kwoty podatku należnego).


Jeśli chcemy, to w kolejnych polach w sekcji K możemy sprecyzować cel szczegółowy i podać dodatkowe informacje kontaktowe:

 1. Cel szczegółowy. W przypadku Fundacji L’Arche może być to jedna z naszych wspólnot lub grup założycielskich, czyli: L’Arche Śledziejowice, Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz lub Opole.
 2. Wyrażenie zgody na przekazanie organizacji danych kontaktowych podatnika.
 3. Dodatkowe informacje ułatwiające kontakt.

Przykładowy fragment deklaracji PIT-38 może więc wyglądać tak:

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Blue Media S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć “ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche Polska szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej  funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche Polska.


Ochrona danych osobowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla planowanie;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja publikuje listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej realizacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularz dla kandydatów na asystentów

Dane zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest wybór odpowiednich osób na stanowisko asystenta. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe.

Kontakt mailowy / Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślą Państwo maila na adres Fundacji podany na stronie, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie). Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją. W ten sam sposób są przetwarzane dane zebrane w formularzu kontaktowym.

Przysługujące Państwo prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do sowich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO)

  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych) o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy.
  Gdybyśmy dokonywali zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych lub przekazywali Państwa dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego musielibyśmy również o tym Państwa informować, ale takich działań nie podejmujemy.

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO)

  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.

 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO)

  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:

  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności.
  Przypadki o jakich mowa wyżej to:

  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości. 

Skip to content