Demonstracja systemu L’Arche Events web

Strona pokazuje możliwości systemu zarządzania wydarzeniami online, który może być częścią naszej strony www. System jest oparty na dodatkowej wtyczce Events Manager do WordPress-a, która pozwala na definiowanie wydarzeń i wydarzeń cyklicznych wraz z możliwością zarządzania rezerwacją miejsc przez organizatorów wydarzeń. Wydarzenia mogą należeć do różnych kategorii (np. Szkolenia i formacje, szkolenia zewnętrzne, inne, itd.), mogą im być przypisane dowolne słowa kluczowe (np. rekolekcje, szkolenie, prezentacja, konferencja, spotkanie, etc.) i lokalizacje z możliwością pokazania ich na mapie.

Podstawowe pojęcia:

  • Wydarzenie. Organizator może zdefiniować dowolne wydarzenie, opisać je, dołączyć dowolną ilość materiałów i mediów, przypisać do określonej kategorii i lokalizacji, a także dodatkowo sklasyfikować słowami kluczowymi. Opcjonalnie można określić parametry rezerwacji (ilość miejsc, koszt w różnych opcjach, etc.). Po opublikowaniu wydarzenia, potencjalni uczestnicy mogą rezerwować miejsca. System kontroluje ilość dostępnych miejsc.
  • Wydarzenie cykliczne - jw. tylko dodatkowo definiujemy co jaki czas i w jakim okresie wydarzenie się powtarza.
  • Organizator wydarzenia (uprawnienia redaktora strony www) zarządza swoimi wydarzeniami - w szczególności potwierdza rezerwacje.
  • Uczestnik wydarzenia może zarządzać swoją rezerwacją. System automatycznie zakłada dla niego konto o uprawnieniach subskrybenta.

Kalendarz może pokazywać wszystkie lub tylko niektóre wydarzenia. Użytkownik może po dacie wybrać konkretne wydarzenie i zobaczyć jego szczegóły, a także opcjonalnie dokonać rezerwacji.


Typowy kalendarz w kompaktowej formie

[events_calendar long_events=1 full=0]

Kalendarz kompaktowy wyświetlający tylko wydarzenia z jednej kategorii (w tym wypadku szkolenia i formacje)

[events_calendar long_events=1 full=0 category=164]

Kalendarz z nazwami wydarzeń

[events_calendar long_events=1 full=1]

Typowa lista wydarzeń pokazuje wszystkie wydarzenia z możliwością ich wyszukiwania. Opcjonalnie lista może być zawężana do określonych kategorii, słów kluczowych, dat i innych atrybutów - poniżej pełna lista.


[event_search_form]

Lista nadchodzących wydarzeń L'Arche

[events_list]

Demo pełnego kalendarza:

[fullcalendar]


 

Kalendarz wydarzeń L'Arche

[events_calendar long_events=1 full=0]


Najbliższe wydarzenia

[events_list limit="5"] #_EVENTLINK - #_EVENTDATES<br />[/events_list]


Kategorie wydarzeń

[categories_list]


Mapa wydarzeń

[locations_map]

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...