KIM JEST ASYSTENT?

Asystenci towarzyszą w życiu codziennym osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz im pomagają. Są dla nich jednocześnie opiekunami, terapeutami i najbliższymi przyjaciółmi. Asystenci angażują się na kilka miesięcy, rok lub dwa, czasem pozostają na wiele lat. Jedni mieszkają w domach, inni pracują w warsztatach. Stopniowo nabierają doświadczenia i kompetencji. Dzieje się tak za sprawą formacji, regularnych kontaktów z doświadczonymi asystentami i profesjonalistami przeróżnych specjalności, takimi jak psycholodzy, psychiatrzy i pedagodzy.

L'ARCHE chciałaby zaoferować każdej osobie możliwość włączenia się w życie Wspólnoty i długoterminowej współpracy, czyli wspólnego życia, dzielenia się pracą, budowania relacji i wzajemnego wsparcia.

Każdy dom L'ARCHE jest częścią Wspólnoty i ma swój własny rytm życia.

Wolontariusz, czy pracownik jest także zaproszony do czynnego udziału w życiu wspólnotowym.

Miejsce asystenta we Wspólnocie jest zależne od jego oczekiwań, umiejętności, talentów oraz potrzeb Wspólnoty. Od momentu rozpoczęcia zaangażowania w Fundacji wolontariusz jest zapraszany na szkolenia i formacje. Tematyka szkoleń i spotkań jest uzależniona od długości czasu przebywania i miejsca pracy w Fundacji, np.: prowadzi się osobne spotkania dla nowych asystentów, osób z długim stażem, lub pełniących odpowiedzialne funkcje we Wspólnocie.

Życie we Wspólnocie jest niesamowitym doświadczeniem. Ale jest to też życie bardzo intensywne. Wolontariusze muszą posiadać umiejętność organizowania sobie wolnego czasu i odpowiedniego wypoczynku. Wszyscy biorą także udział w czasie przeznaczonym przez Wspólnotę na refleksję i rozwój osobisty.

W ramach Federacji L'Arche każdy kraj dostosowuje kwestie zatrudnienia do lokalnych wymagań prawnych. W Polsce każda zgłaszająca się osoba jest początkowo zatrudniania na umowę wolontariacką i dopiero potem może zostać przyjęta na umowę o pracę. Asystenci mieszkający w domach Fundacji mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe.

Odkrycie tego kim jestem: Dzięki budowanym relacjom, oraz przy współpracy z bardziej doświadczonymi asystentami możesz odkryć w sobie zarówno umiejętności i możliwości, o których wcześniej nie myślałeś, jak i lepiej dostrzec własne ograniczenia i braki nad którymi zaczniesz pracować.

Zwiększenie wiary we własne możliwości: Wiara w możliwości drugiego człowieka jest podstawową wartością życia wspólnotowego. Od samego początku pobytu we Wspólnocie będziesz dzielił się odpowiedzialnością z innymi. Twój zespół oraz mieszkańcy domu będą na Tobie polegać i liczyć na Twoje możliwości.

Zdobycie nowych przyjaciół: Umiejętność nawiązywania przyjaźni - to jeden z najpiękniejszych darów Wspólnot L'Arche. Życie we Wspólnocie jest okazją do nawiązania głębokich i trwałych przyjaźni z osobami o różnych korzeniach, wywodzących się z różnych kultur, religii, krajów, czy też posiadających różne umiejętności intelektualne.

Otwarcie na świat: Wspólnoty L'Arche działają na wszystkich kontynentach świata. Pomiędzy nimi istnieje sieć powiązań, wzajemnych relacji i współpracy. Asystenci pochodzą z różnych krajów i kultur. W ten sposób L'ARCHE pomaga w tworzeniu sieci relacji obejmującej cały świat.

Radość: We wspólnotach L'ARCHE wykorzystujemy każdą okazję, aby wspólnie świętować. Zwyczajny, codzienny posiłek jest już namiastką tej atmosfery radości, gdyż zawsze jadamy razem i cieszymy się swoją obecnością. Zdarza się, że odwiedzający nas goście są zadziwieni naszą umiejętnością świętowania i atmosferą radości, z którą się spotykają.

Radość towarzyszy nam każdego dnia.

Radość z bycia razem, z poczucia wzajemnej autentycznej akceptacji i przyjęcia nas takimi jacy jesteśmy.

Poprzez WYSŁANIE niniejszego formularza potwierdzam zapoznanie się z opisaną na stronie Polityką Prywatności i Zasadami Ochrony Danych Osobowych, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację L’Arche zgodnie z zasadami w niej opisanymi.

 

Scroll to top
Nasi darczyńcy