KIM JEST ASYSTENT?

Asystenci towarzyszą w życiu codziennym osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz im pomagają. Są dla nich jednocześnie opiekunami, terapeutami i najbliższymi przyjaciółmi. Asystenci angażują się na kilka miesięcy, rok lub dwa, czasem pozostają na wiele lat. Jedni mieszkają w domach, inni pracują w warsztatach. Stopniowo nabierają doświadczenia i kompetencji. Dzieje się tak za sprawą formacji, regularnych kontaktów z doświadczonymi asystentami i profesjonalistami przeróżnych specjalności, takimi jak psycholodzy, psychiatrzy i pedagodzy. 

Wspólne Życie

L'ARCHE chciałaby zaoferować każdej osobie możliwość włączenia się w życie Wspólnoty i długoterminowej współpracy, czyli wspólnego życia, dzielenia się pracą, budowania relacji i wzajemnego wsparcia.

Każdy dom L'ARCHE jest częścią Wspólnoty i ma swój własny rytm życia.

Wolontariusz, czy pracownik jest także zaproszony do czynnego udziału w życiu wspólnotowym.

Praca

Miejsce asystenta we Wspólnocie jest zależne od jego oczekiwań, umiejętności, talentów oraz potrzeb Wspólnoty. Od momentu rozpoczęcia zaangażowania w Fundacji wolontariusz jest zapraszany na szkolenia i formacje. Tematyka szkoleń i spotkań jest uzależniona od długości czasu przebywania i miejsca pracy w Fundacji, np.: prowadzi się osobne spotkania dla nowych asystentów, osób z długim stażem, lub pełniących odpowiedzialne funkcje we Wspólnocie.

Czas dla siebie

Życie we Wspólnocie jest niesamowitym doświadczeniem. Ale jest to też życie bardzo intensywne. Wolontariusze muszą posiadać umiejętność organizowania sobie wolnego czasu i odpowiedniego wypoczynku. Wszyscy biorą także udział w czasie przeznaczonym przez Wspólnotę na refleksję i rozwój osobisty.

Wolontariat i zatrudnienie

W ramach Federacji L'Arche każdy kraj dostosowuje kwestie zatrudnienia do lokalnych wymagań prawnych. W Polsce każda zgłaszająca się osoba jest początkowo zatrudniania na umowę wolontariacką i dopiero potem może zostać przyjęta na umowę o pracę. Asystenci mieszkający w domach Fundacji mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe.

Korzyści z pobytu we wspólnocie

Odkrycie tego kim jestem: Dzięki budowanym relacjom, oraz przy współpracy z bardziej doświadczonymi asystentami możesz odkryć w sobie zarówno umiejętności i możliwości, o których wcześniej nie myślałeś, jak i lepiej dostrzec własne ograniczenia i braki nad którymi zaczniesz pracować.

Zwiększenie wiary we własne możliwości: Wiara w możliwości drugiego człowieka jest podstawową wartością życia wspólnotowego. Od samego początku pobytu we Wspólnocie będziesz dzielił się odpowiedzialnością z innymi. Twój zespół oraz mieszkańcy domu będą na Tobie polegać i liczyć na Twoje możliwości.

Zdobycie nowych przyjaciół: Umiejętność nawiązywania przyjaźni - to jeden z najpiękniejszych darów Wspólnot L'Arche. Życie we Wspólnocie jest okazją do nawiązania głębokich i trwałych przyjaźni z osobami o różnych korzeniach, wywodzących się z różnych kultur, religii, krajów, czy też posiadających różne umiejętności intelektualne.

Otwarcie na świat: Wspólnoty L'Arche działają na wszystkich kontynentach świata. Pomiędzy nimi istnieje sieć powiązań, wzajemnych relacji i współpracy. Asystenci pochodzą z różnych krajów i kultur. W ten sposób L'ARCHE pomaga w tworzeniu sieci relacji obejmującej cały świat.

Radość: We wspólnotach L'ARCHE wykorzystujemy każdą okazję, aby wspólnie świętować. Zwyczajny, codzienny posiłek jest już namiastką tej atmosfery radości, gdyż zawsze jadamy razem i cieszymy się swoją obecnością. Zdarza się, że odwiedzający nas goście są zadziwieni naszą umiejętnością świętowania i atmosferą radości, z którą się spotykają.

Radość towarzyszy nam każdego dnia.

Radość z bycia razem, z poczucia wzajemnej autentycznej akceptacji i przyjęcia nas takimi jacy jesteśmy.

Zostań ASYSTENTEM!

Scroll to top
Nasi darczyńcy
123lazienka.pl neness.pl epaka.pl allezloto.pl edomator.pl brilu.pl domtech24.com spyshop.pl sklep.grupamagnum.eu otozegarki.pl horecapolska.pl mebleropez.pl asczesci.pl isprzet.pl grupa-icea.pl plusgum.pl