Możesz nam pomóc już dzisiaj!

Wspierając finansowo nasze działania, stajesz się częścią L’Arche!

Wybierz cel, na który chcesz przeznaczyć swoją darowiznę:

Wieliczka i Śledziejowice pod Krakowem to początki L’Arche w Polsce. Ponad 35 lat temu powstały tu pierwsze domy rodzinne. Obecnie mieszka w nich na stałe 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z asystentami i wolontariuszami. W Śledziejowicach prowadzimy także dwa ośrodki opieki dziennej (Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy) gdzie z rehabilitacji i terapii korzysta codziennie przeszło 60 osób z całego powiatu wielickiego. 

Obecnie stoimy przed ogromnym wyzwaniem budowy nowego domu. I na ten cel poszukujemy środków. Nowy dom ma zastąpić istniejące dwa domy, które wraz z wiekiem mieszkańców przestają być funkcjonalne (liczne bariery dla osób poruszających się na wózkach). Jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę.

 

 

wizualizacja nowego domu L’Arche w Śledziejowicach

Fundacja L’Arche Wspólnota w Poznaniu powstała w 1994 roku.  W stolicy Wielkopolski znajdują się dwa domy o charakterze rodzinnym, w których mieszka 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspierająca je w codziennym życiu grupa asystentów. Koszty utrzymania domów, zakupu żywności, leków oraz zatrudnienia asystentów są tylko częściowo pokrywane przez dotacje publiczne, stąd niezwykle ważna jest dla nas pomoc ze strony prywatnych osób oraz firm. Dzięki nim dalej możemy wspierać rozwój wartościowych ludzi, którzy nie są w stanie żyć w pełni samodzielnie.

Działalność L’Arche w Poznaniu byłaby niemożliwa bez Darczyńców i Przyjaciół, którzy potrafią dzielić się z innymi tym, co posiadają.

Z całego serca dziękujemy za finansowe wsparcie!

 

We Wrocławiu Fundacja L’Arche działa od 2003 r. Prowadzimy dwa domy o charakterze rodzinnym: „Tęcza” oraz „Dąb Mamre”. Mieszka w nich 13 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz asystenci. W zespole mieszkań chronionych „Przystań nadziei” mieszka 11 osób, które przy wsparciu zespołu asystentów  przygotowują się do samodzielnego życia. Na swoje działania otrzymujemy dotację z budżetu samorządu, ale miesięcznie dodatkowo potrzebujemy średnio 15 tys. złotych, by opłacić wszystkie koszty prowadzenia naszych domów. Nie moglibyśmy skutecznie działać, gdyby nie wsparcie naszych Darczyńców i Przyjaciół, za które serdecznie dziękujemy!

 

Fundacja L’Arche w Warszawie prowadzi mały dom o charakterze rodzinnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Naszą misją jest ukazywanie wartości, jaką te osoby wnoszą do społeczeństwa. Czynimy to przede wszystkim poprzez budowanie relacji przyjaźni. Jesteśmy przekonani, że „słabość to dar, szansa, a nawet siła, która zbliża ludzi do siebie i wyzwala dobro.”

W Warszawie działamy od 2012 roku i niesiemy realną pomoc dorosłym z różnym stopniem niepełnosprawności, a także ich rodzinom. Zespół asystentów i specjalistów podejmuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnością mieszkających samodzielnie lub z rodzinami. Zapewniamy im wsparcie i towarzyszenie w życiu codziennym. Pomagamy załatwiać sprawy w urzędach, asystujemy podczas wizyt u lekarzy, wspieramy w znalezieniu i utrzymaniu pracy, uczymy poruszania się po mieście oraz korzystania z instytucji kultury. Ponadto organizujemy zajęcia terapeutyczne, warsztaty oraz spotkania integracyjne dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i wolontariuszy. 

To Wy sprawiacie, że może dziać się tyle dobra! Dziękujemy za każde wsparcie!

 

Stosunkowo niedawno, w 2013 roku powstała Grupa Inicjatywna L’Arche w Gdyni. Od listopada 2018, dzięki pozytywnej decyzji Międzynarodowej Federacji L’Arche, działamy jako oficjalny Projekt Wspólnoty. Naszym głównym celem na najbliższe miesiące jest wyposażenie i zasiedlenie naszego domu L’Arche w Gdyni. Naszą inwestycję rozpoczęliśmy na początku 2018 roku i do końca roku 2020 chcielibyśmy w pełni wyposażyć budynek, w którym znajdzie swoje miejsce 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z towarzyszącymi im asystentami.

Dziękujemy za wsparcie!