Jean Vanier (1928-2019)

Jean Vanier - doktor filozofii, pisarz, założyciel dwóch organizacji międzynarodowych o charakterze wspólnotowym, L’Arche oraz Wiary i Światła. W centrum tych ruchów są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ponad 150 wspólnot L’Arche istniejących w 38 państwach oraz ponad 1600 wspólnot Wiary i Światła w 80 krajach to autentyczne centra przemiany dokonującej się w ludziach. Jean Vanier spędził w tych organizacjach oraz poza nimi ponad 40 lat swego życia jako głęboko zaangażowany obrońca osób ubogich i słabych w naszym społeczeństwie. 

Pisma Jean Vaniera, jego idee oraz praktyczne dzieła przekraczają granice kulturalno-religijne. Był teologiem i filozofem zaangażowanym w pełni w codzienne sprawy, a jednocześnie ludzie pochodzący z różnych kręgów kulturowych zawsze odczuwali w nim prawdziwe i głębokie współczucie dla tego, jak trudno jest być dobrym i czynić dobro w naszym skomplikowanym świecie.

 

Więcej informacji na stronie https://www.jean-vanier.org/.

Publikacje wydane w Polsce

 

Bezsens słabości (współautor: J.Kristeva). Wydawnictwo W Drodze, Poznań 2012 

Depresja – dlaczegoWydawnictwo Kos. Katowice 2001 

Idę z Jezusem. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. Warszawa 1989 

Jak pokonać depresję. Wydawnictwo Salwator. Kraków 2007 

Jezus dar miłościWydawnictwo W Drodze. Poznań 1994 

Każda osoba jest historią świętąWydawnictwo W Drodze. Poznań 1999 

Kochać aż do końca. Skandal umywania nógWydawnictwo Znak. Kraków 2002 

Mężczyzna i kobietą stworzył ich. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań 2010 

Nigdy więcej sami. Przygoda Wiary i Światła (współautor M.H Mathieu). Wydawnictwo Jak. Kraków 2014 

Odkryć nasze człowieczeństwoWydawnictwo Stowarzyszenie Kairos. Kraków 2001 

Odnaleźć pokój. Wydawnictwo Salwator. Kraków 2004 

Serce ArkiWydawnictwo Verbinum. Warszawa 1996 

Smak szczęścia. Wydawnictwo Księży Marianów. Warszawa 2001 

Spotykam Jezusa. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Kraków 2003 

Tajemnica Jezusa. Czytanie Ewangelii według św. Jana. Wydawnictwo Księży Marianów. Warszawa 2008 

Wielkie pytania życia. Wydawnictwo Charaktery. Kielce 2016 

Wspólnota miejscem radości i przebaczeniaÉdition du Dialogue. Paryż 1985. Kolejne wydania w Polsce 

ZnakiWydawnictwo Esprit. Kraków 2013 

Zranione ciało. Wydawnictwo Św. Stanisława. Kraków 2006 

Źródło łez. Wydawnictwo Salwator. Kraków 2002 

 

Biografie 

Kathryn Spink - Cud, przesłanie, historia. Jean Vanier i Arka. Znak. Kraków 2008. 

Anne-Sofie Constant - Jean Vanier. Biografia.

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...
Pomagają nam również: BoboKing.pl abcGPS.pl