Federacja wspólnot L'Arche

Według danych z 2019 r. w 38 krajach na 5 kontynentach istnieje 153 Wspólnot L’Arche oraz 21 projektów nowych wspólnot. Wspólnoty mają wspólną misję, ale różnią się kulturą, językiem, religią, poziomem materialnym. Tworzą razem Międzynarodową Federację Wspólnot L’Arche

Federacja L’Arche jako organizacja o zasięgu światowym ma siedzibę w Paryżu, posiada swoją konstytucję i strukturę na której czele jest dwóch koordynatorów międzynarodowych. Członkami Federacji są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i bez niej, a ich liczba sięga około 10 tysięcy. Oficjalnymi językami Federacji są francuski angielski i hiszpański. 

W różnorodności wspólnot Federacja służy jedności i czuwa nad realizacją wspólnej misji. Jako organizacja międzynarodowa promuje solidarność i przekraczanie kulturowych i psychologicznych barier pomiędzy swoimi członkami oraz inkluzję w zakresie wykraczającym poza troskę o osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

Struktury Federacji służą misji poprzez działania administracyjne, prawne, finansowe i szkoleniowo-formacyjne. Każda wspólnota jest regularnie odwiedzana poprzez delegatów Federacji, którzy zapewniają przepływ informacji pomiędzy strukturami międzynarodowymi i lokalnymi i animują procesy podejmowania istotnych decyzji grupowych. 

Wspólnoty, projekty i oddziały L'Arche na świecie

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...