Znak graficzny

L'Arche

Symulacja nowej strony L'Arche

Tożsamość L'Arche (do weryfikacji)

Wspólnie, jako osoby z niepełnosprawnością intelektualną i bez niej, tworzymy wspólnoty życia należące do Międzynarodowej Federacji.

Zaufanie Bogu i wzajemne relacje są istotą naszego zaangażowania.

Cieszy nas unikalna wartość każdej osoby i wierzymy w to, że potrzebujemy siebie nawzajem.

Misja L'Arche

Przyjmowanie i głoszenie daru osoby z niepełnosprawnością intelektualną, odkrywanego we wzajemnych relacjach. Relacje te są źródłem przemiany serca i odpowiedzią na Boże wezwanie.

Wzajemna troska i kształtowanie rozwoju naszych wspólnot tak, aby odpowiadały na zmieniające się potrzeby swoich członków, a zarazem pozostawały wierne ewangelicznym wartościom, na których zostały zbudowane. Angażowanie się w nasze środowiska i ich kulturę oraz współpraca z innymi na rzecz tworzenia bardziej ludzkiego społeczeństwa.

Misja L’ARCHE jest realizowana w świecie przez różne wspólnoty na wiele sposobów, np.:

W Vancouver (Kanada) osoby z niepełnosprawnością regularnie odwiedzają domy opieki dla ludzi starszych, by porozmawiać z mieszkańcami odczuwającymi samotność.

W Afryce i w Indiach L’ARCHE wspiera rodziny pomagając im w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

W Belgii wspólnota L’ARCHE prowadzi piekarnię, a w Irlandii kawiarnię.

W Belfaście wspólnota L’ARCHE razem z osobami bezdomnymi przygotowuje i wydaje ciepłe posiłki dla ubogich.

W Kanadzie L’ARCHE publikuje materiały na temat działalności Jean-a Vanier, które są wykorzystywane w szkołach.

W Betlejem wspólnota L’ARCHE wytwarza szopki bożonarodzeniowe z owieczkami zrobionymi z wełny hodowanych tam owiec.

We Francji L’ARCHE prowadzi ogólnodostępny dom rekolekcyjny.

Scroll to top
Nasi darczyńcy