Dołącz do nas jako GRUPA ZAŁOŻYCIELSKA

Jeśli przyjaźnicie się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, myślicie o przyszłości i razem z nimi chcecie budować wspólnotę, gdzie każdy jest potrzebny i razem uczestniczyć w misji zmieniania świata na lepszy, zachęcamy do podjęcia kontaktu z wybraną wspólnotą L’ Arche lub z dyrektorem krajowym L’ Arche w Polsce. Chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami i ucieszymy Wami!

Początkiem wspólnoty jest zazwyczaj grupa założycielska, czyli ludzie, którzy z hojności serca chcą tworzyć miejsce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, by budować z nimi trwałe wzajemne relacje. Grupa nawiązuje kontakt z dyrektorem krajowym L’ Arche i podejmuje refleksję nad misją i tożsamością L’ Arche, by upewnić się, czy ku takiej wspólnocie chce zmierzać. Kiedy grupa jest ugruntowana w wyborze L’ Arche, rozeznaje model wspólnoty, która ma powstać.

Następnym etapem rozwoju grupy założycielskiej jest rozeznanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w lokalnym środowisku oraz napisanie strategicznego i finansowego planu powstania struktur wspólnoty. Gdy plan jest zaakceptowany przez struktury krajowe (dyrektora krajowego i zarząd krajowy L’ Arche w Polsce), jest następnie rekomendowany przedstawicielom Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’ Arche. Po uzyskaniu akceptacji planu, grupa staje się projektem wspólnoty L’ Arche.

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...
Pomagają nam również: BoboKing.pl abcGPS.pl