Stałe jest piękne

W L’Arche w Polsce od prawie 40 lat wspieramy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tworząc między innymi małe domy o charakterze rodzinnym. Ich fundamentem są bliskie relacje pomiędzy mieszkańcami: osobami z niepełnosprawnością intelektualną i asystentami, którzy są nie tylko opiekunami, ale przede wszystkim przyjaciółmi osób z niepełnosprawnością.

W Polsce w naszych 8 domach mieszka łącznie ok. 100 osób z niepełnosprawnością oraz asystentów. Obecnie powstają następne 3 domy (w Gdyni oraz w Śledziejowicach). Wspieramy osoby z niepełnosprawnością również w ich drodze do większej aktywizacji zawodowej i zaangażowania w życie społeczne poprzez:

► warsztaty terapii zajęciowej,

► środowiskowe domy samopomocy,

► asystenturę indywidualną w rodzinnym miejscu zamieszkania,

► trening pracy,

► mieszkania wspierane.

W ten sposób wspieramy ponad 150 osób. Tutaj także fundamentem jest relacja przyjaźni z osobą z niepełnosprawnością oraz mądre i profesjonalne towarzyszenie jej w rozwoju.

Naszym wyzwaniem jest stałość finansowania działalności, która przekłada się na poczucie bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością! Środki, które pozyskujemy z dotacji publicznych, są dla nas bardzo ważne - są jednak czasowe i niewystarczające.

Dlatego zachęcamy Cię do udziału w kampanii STAŁE JEST PIĘKNE!. To inicjatywa, która ma na celu zaproszenie nowych Darczyńców i Przyjaciół do podjęcia wyzwania regularnego wspierania działalności L’Arche.

To Ty wybierasz czas i kwotę jaką chcesz nas wspierać!

Co może zbudować Twoja stałość?

Dzięki Tobie i Twojej decyzji będziemy mogli budować większe poczucie bezpieczeństwa, którego tak bardzo potrzebują osoby z niepełnosprawnością. W naszych domach jesteśmy z nimi: 60 minut na godzinę, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Wiemy, że STAŁE JEST PIĘKNE!: od ponad 50 lat wspieramy osoby z niepełnosprawnością i widzimy jak nawet małe, ale stałe zobowiązanie rozwija człowieka do odpowiedzialności i  dojrzałości w relacjach z drugim.

Jeśli czujesz, że chciałbyś mieć swój udział w naszym marzeniu, którym jest zbudowanie stałego grona Przyjaciół i Darczyńców, to kampania STAŁE JEST PIĘKNE! jest właśnie dla Ciebie!

Co możesz zrobić?

Wystarczą 3 kroki, aby się zaangażować!

1 krok → podejmij wyzwanie

2 krok → wybierz kwotę i czas zaangażowania

3 krok → wybierz Wspólnotę, którą chcesz wspierać

Miej radość ze stałego pomagania!

 

Twoja stałość we wspieraniu L'Arche buduje naszą stałość w tworzeniu bezpiecznych warunków życia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

ZDECYDUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ!

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...