Nasze osiągnięcia w roku 2019

Zakończyliśmy budowę nowego domu L'Arche w Gdyni.
Zamieszka w nim 6-7 osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z towarzyszącymi im asystentami.

W Śledziejowicach zakończyliśmy fazę projektową i otrzymaliśmy pozwolenie na budowę nowego domu dla 12 osób z NI i ich asystentów.
Dom będzie usytuowany w pobliżu obecnych dziennych ośrodków:  Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne na temat niepełnosprawności we wrocławskich przedszkolach i szkołach.
W ponad 180 spotkaniach wzięło udział ponad 5 tysięcy dzieci i młodzieży oraz ich nauczyciele.

W Poznaniu od Darczyńcy otrzymaliśmy dom!
Dzięki wsparciu mogliśmy też zorganizować uroczyście dwudzieste piąte urodziny naszej wspólnoty.

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...