Zostań asystentem

 asys

KIM JEST ASYSTENT?

Asystenci towarzyszą w życiu codziennym osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz im pomagają. Są dla nich jednocześnie opiekunami, terapeutami i najbliższymi przyjaciółmi. Asystenci angażują się na kilka miesięcy, rok lub dwa, czasem pozostają na wiele lat. Jedni mieszkają w domach, inni pracują w warsztatach. Stopniowo nabierają doświadczenia i kompetencji. Dzieje się tak za sprawą formacji, regularnych kontaktów z doświadczonymi asystentami i profesjonalistami przeróżnych specjalności, takimi jak psycholodzy, psychiatrzy i pedagodzy.

 

ZOSTAŃ ASYSTENTEM!

Będziesz zaproszony do:

dzielenia z nami życia codziennego

wspólnej pracy

udziału w życiu wspólnoty

rozwijania twoich kompetencji, wiedzy, życia duchowego poprzez udział w różnych formacjach i spotkaniach

 

WSPÓLNE ŻYCIE

 

 

L’ARCHE chciałaby zaoferować każdej osobie możliwość długoterminowej współpracy, czyli wspólnego życia, dzielenia się pracą, budowania relacji i wzajemnego wsparcia.Uczestnictwo w życiu Wspólnoty. Każdy dom L’ARCHE jest częścią Wspólnoty, która prowadzi swoje działania, ma swój rytm życia. Wolontariusz, czy pracownik jest także proszony o branie w tym czynnego udziału.

PRACA

Miejsce asystenta we Wspólnocie jest zależne od jego oczekiwań, umiejętności, talentów oraz potrzeb Wspólnoty. Szkolenia i formacjeOd momentu rozpoczęcia życia w Fundacji wolontariusz jest zapraszany na szkolenia i formacje. Tematyka szkoleń i spotkań jest uzależniona od długości czasu przebywania i miejsca pracy w Fundacji, np.: prowadzi się osobne spotkania dla nowych asystentów, osób z długim stażem, lub pełniących odpowiedzialne funkcje we Wspólnocie.

CZAS DLA SIEBIE

Życie we Wspólnocie może być obciążające. Wolontariusze muszą posiadać umiejętność organizowania sobie wolnego czasu i odpowiedniego wypoczynku. Wszyscy biorą także udział w czasie przeznaczonym przez Wspólnotę na refleksję i rozwój osobisty.

WOLONTARIAT I ZATRUDNIENIE W FUNDACJI

W ramach Federacji L’Arche każdy kraj dostosowuje kwestie zatrudnienia do lokalnych wymagań prawnych. W Polsce każda zgłaszająca się osoba jest początkowo zatrudniania na umowę wolontariacką i dopiero potem może zostać przyjęta na umowę o pracę. Asystenci mieszkający w domach Fundacji mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe.

 

 

KORZYŚCI Z POBYTU WE WSPÓLNOCIE

 

 

Odkrycie tego kim jestem

Dzięki budowanym relacjom, oraz przy współpracy z bardziej doświadczonymi asystentami możesz odkryć w sobie zarówno umiejętności i możliwości, o których wcześniej nie myślałeś, jak i lepiej dostrzec własne ograniczenia i braki nad którymi zaczniesz pracować.

Zwiększenie wiary we własne możliwości

Wiara w możliwości drugiego człowieka jest podstawową wartością życia wspólnotowego. Od samego początku pobytu we Wspólnocie będziesz dzielił się odpowiedzialnością z innymi. Twój zespół oraz mieszkańcy domu będą na Tobie polegać i liczyć na Twoje możliwości.

Zdobycie nowych przyjaciół

Umiejętność nawiązywania przyjaźni – to jeden z najpiękniejszych darów Wspólnot L’Arche. Życie we Wspólnocie jest okazją do nawiązania głębokich i trwałych przyjaźni z osobami o różnych korzeniach, wywodzących się z różnych kultur, religii, krajów, czy też posiadających różne umiejętności intelektualne.

Otwarcie na świat

Wspólnoty L’Arche działają na wszystkich kontynentach świata. Pomiędzy nimi istnieje sieć powiązań, wzajemnych relacji i współpracy. Asystenci pochodzą z różnych krajów i kultur. W ten sposób L’ARCHE pomaga w tworzeniu sieci relacji obejmującej cały świat.

Radość

We wspólnotach L’ARCHE jest bardzo dużo pracy, czasami są trudności i z całą pewnością jest wiele cierpienia. Jednak odwiedzający nas goście są zawsze zadziwieni naszą umiejętnością świętowania i atmosferą radości, z którą się spotykają. Radość towarzyszy nam każdego dnia. Radość z bycia razem, z poczucia wzajemnej autentycznej akceptacji i przyjęcia nas takimi jacy jesteśmy.