Zarząd Fundacji

FUNDACJA L’ARCHE W MAJU 2004 ROKU UZYSKAŁA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

W SKŁAD ZARZĄDU KRAJOWEGO FUNDACJI L’ARCHE WCHODZĄ:

dr hab. Robert Śmigiel – Przewodniczący Zarządu

Bojana Bujwid-Sadowska

Joanna Chłopicka

Wojciech de Doliwa Zieliński

Wojciech Frontczak

Dariusz Grzegorek

Jerzy Heydel

Tomasz Klinowski

Magdalena Kotowska

Waldemar Kwaśnik

Dariusz Pachla

Maciej Przyślewicz

Andrzej Nowotny