Nasza Działalność

L’ARCHE na całym świecie od ponad 50 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną, głównie prowadząc dla nich małe, rodzinne domy. W takim domu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czyli domownicy, mieszkają wspólnie z asystentami, którzy są dla nich przyjaciółmi-opiekunami. W Polsce Fundacja L’ARCHE powstała 35 lat temu, a we Wrocławiu pierwszy dom powstał w 2002 roku.

Obecnie jako Wspólnota we Wrocławiu prowadzimy dwa domy, w których łącznie mieszka 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pierwszy z nich nazywa się „Tęcza”, a drugi znajduje się w Centrum Dydaktyczno-Opiekuńczym. W Centrum prowadzimy również zespół mieszkań chronionych, gdzie kilkanaście osób z mniejszym stopniem niepełnosprawności żyje w kilku małych mieszkankach, ucząc się w ten sposób samodzielności. Oprócz tego mamy mały warsztat terapii zajęciowej, w którym uczestniczy kilkoro naszych domowników.

Od kilku lat organizujemy zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem lalek-mapetów. Odbywają się one we wrocławskich szkołach i przedszkolach. Nasze lalki-mapety są wyjątkowe – jedna lub dwie z biorących udział w przedstawieniu jest z niepełnosprawnością (dziecko z porażeniem mózgowym, niewidome lub z zespołem Downa). Dzięki żywej i atrakcyjnej formie zajęcia wpływają na postawy dzieci wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dotychczas ponad 7000 dzieci mogło zobaczyć nasze przedstawienia.

Wszystkich chętnych zapraszamy na wieczory otwarte - w każdy poniedziałek od 17.00 do 19.00


Wspierają nas: * Dolnośląski Urząd Marszałkowski  * Gmina Wrocław  * Darczyńcy z Polski i zagranicy 

Nasza Historia

Jak zwykle zaczęło się od marzenia. Pierwsze spotkanie przedstawiające ideę L’Arche potencjalnym członkom grupy założycielskiej miało miejsce we wrześniu 1995r. Po kilku latach regularnych spotkań, Wspólnota we Wrocławiu została zaakceptowana jako projekt L’Arche. Było to w listopadzie 1998 roku.

Minęło jeszcze kilka lat by powstał dom Tęcza (oficjalne otwarcie - maj 2003r) i kolejne 10 lat by w październiku 2014 powstało Centrum Dydaktyczno-Opiekuńcze, w którym mieści się kolejny dom (Dąb Mamre) oraz wspólnota sąsiedzka mieszkań chronionych (Przystań Nadziei). Miejsca w których tętni życie i bez przerwy realizowane są wspaniałe pomysły i inicjatywy/projekty.

W listopadzie 2017 roku nasza wspólnota zyskała status wspólnoty zatwierdzonej w Federacji L’Arche, co oznacza pełne włączenie w decyzje dotyczące Federacji na poziomie międzynarodowym. Nie pozostaje nam więc nic innego jak budowanie więzów solidarności ze wspólnotami na całym świecie by wspólnie zmieniać go na lepszy!

Scroll to top