Witamy w L'Arche Warszawa

 

Dom

Uruchomienie domu L’Arche w Warszawie to spełnienie marzeń członków Wspólnoty, którzy od lat z nadzieją na niego czekali. Dom, który zapewni godne warunki życia i wzrostu osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz towarzyszącym im asystentom. Zależy nam na takiej organizacji pomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, która zapewni im rodzinną atmosferę daleką od rozwiązań instytucjonalnych.

W Warszawie na 1 700 000 mieszkańców są trzy domy dla młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie (jeden dla 30 osób i dwa liczące po 80 miejsc). Na terenie Mazowsza takich domów jest 19 z czego większość zamieszkuje średnio po 100 osób! Z racji lokowania domów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną poza miastem mają oni utrudniony dostęp do pracy, miejsc kultury i wielu innych dóbr. Zatem potrzeba powstania domu o charakterze rodzinnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest ogromna.

W domu w Radości zamieszkali już pierwsi mieszkańcy.

System usług asystenckich

Wspólnota L’Arche Warszawa funkcjonuje jako jeden z nowych modeli L’Arche. Prowadzimy punkt wsparcia dla 25 osób z niepełnosprawnością. Asystenci towarzyszą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w ich miejscu zamieszkania, poprzez regularne, cotygodniowe, kilkugodzinne spotkania, w czasie których niosą realne wsparcie w codziennych sprawach bytowych. Pomagają załatwiać sprawy w urzędach, asystują podczas wizyt u lekarzy i specjalistów, wspierają w znalezieniu i utrzymaniu pracy, uczą poruszania się po mieście, korzystania z instytucji kultury, a czasem zwyczajnie budują przyjacielskie relacje i wspólnie spędzają czas wolny. W Ramach Punktu Wsparcia wspólnota zatrudnia 4 asystentów, psychologa, specjalistę od komunikacji wspomagającej i alternatywnej, pomagają nam również wolontariusze.

Warsztaty

Wspólnota w Warszawie od początku swego istnienia jest silnie związana i współpracuje z Ruchem „Wiara i Światło”, jest również blisko podmiotów, które swe korzenie mają w „Wierze i Świetle”, tj. Stowarzyszenie „Chata z pomysłami” , które prowadzi środowiskowy dom samopomocy w Aninie i Pracownia terapeutyczna „Par-Ter” na Mokotowie. Organizacje te są partnerami L’Arche w Warszawie. Współpracujemy w przestrzeni udzielania komplementarnego i właściwego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, a także w ramach podnoszenia kompetencji kadry pracowniczej oraz organizacji wydarzeń z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Scroll to top