O fundacji

L’Arche w Polsce to:

4 wspólnoty,

6 domów całodobowej opieki,

1 Warsztat Terapii Zajęciowej,

1 Środowiskowy Dom Samopomocy.


Wspieramy 82 osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Co roku współpracujemy z około setką wolontariuszy.

Od początku naszego istnienia we wspólnotach mieszkało ponad 550 asystentów. W programach edukacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży wzięło udział ponad 600 osób.


KIM JESTEŚMY?

Wspólnie, jako osoby z niepełnosprawnością intelektualną i bez niej, tworzymy wspólnoty życia należące do Międzynarodowej Federacji. Zaufanie Bogu i wzajemne relacje są istotą naszego zaangażowania. Cieszy nas unikalna wartość każdej osoby i wierzymy w to, że potrzebujemy siebie nawzajem.

NASZĄ MISJĄ JEST:

Przyjmowanie i głoszenie daru osoby z niepełnosprawnością intelektualną, odkrywanego we wzajemnych relacjach. Relacje te są źródłem przemiany serca i odpowiedzią na Boże wezwanie.

Wzajemna troska i kształtowanie rozwoju naszych wspólnot tak, by odpowiadały na zmieniające się potrzeby swoich członków, a zarazem pozostawały wierne ewangelicznym wartościom, na których zostały zbudowane.

Angażowanie się w nasze środowiska i ich kulturę oraz współpraca z innymi na rzecz tworzenia bardziej ludzkiego społeczeństwa.

o wspolnocie

 

AKTUALNA SYTUACJA W POLSCE:

Zmiany ustrojowe umożliwiły znaczną poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Wiele jednak pozostaje do zrobienia. W 2006 roku w Polsce funkcjonowało 821 Domów Pomocy Społecznej, w których przebywało 78.672 pensjonariuszy (raport NIK z grudnia 2006 r.). Duża część Domów Pomocy Społecznej to instytucje zamieszkałe przez kilkadziesiąt do kilkuset pensjonariuszy. Szacuje się, że około 100-200 osób (czyli 0,25%) spośród prawie 80 tysięcy ma szanse żyć w rodzinnym domu pomocy. W Polsce brakuje mieszkań chronionych (raport NIK z lipca 2011 r.). Rodziny i opiekunowie nie mogą liczyć na wsparcie w ośrodkach czasowego pobytu, które praktycznie w naszym kraju nie istnieją. Rząd Polski dostrzegając skalę potrzeb wprowadził w 2011 roku w Ustawie o pomocy społecznej zapisy ułatwiające funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy społecznej. W badaniach prowadzonych przez CBOS zauważa się nieznaczną poprawę opinii o stosunku polskiego społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. Jednak bardzo niewielki (3%) odsetek osób badanych ocenia nasz stosunek do niepełnosprawnych jako bardzo dobry.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

Chcemy rozwinąć naszą działalność otwierając kolejne domy rodzinne, tworząc mieszkania chronione, uruchamiając dom czasowego pobytu we Wrocławiu, rozbudowując istniejący Środowiskowy Dom Samopomocy w Śledziejowicach, uruchamiając dom wspólnoty w Warszawie. Zamierzamy otoczyć wsparciem kolejnych 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny. Planujemy objąć programami edukacyjnymi większą liczbę dzieci i młodzieży.