Nasza idea

Pierwsza wspólnota L’ARCHE powstała w 1964 roku w Trosly-Breuil, niedaleko Paryża. Jean Vanier, oficer marynarki, wykładowca filozofii na Uniwersytecie w Toronto, zainspirowany przez o. Thomasa Philippe OP, zamieszkał z Rafaelem Simi i Philipem Seux w małym domu nazwanym L’ARCHE.

W latach sześćdziesiątych życie szybko rozwijającej się wspólnoty w Trosly przyciągało z całego świata wielu młodych ludzi, którzy chcieli dzielić swoje życie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Co prawda Jean Vanier nie planował zakładania wspólnot w innych krajach, ale była to tylko kwestia czasu. Ludzie z różnych krajów świata decydowali się na tworzenie wspólnot w miejscach, z których pochodzili. Wspólnoty we Francji (La Merci), Kanadzie (Daybreak) i Indii (Bangalore) powstały w 1970 roku. W 1975 r. istniało już 30 wspólnot.

W ciągu kilku lat L’ARCHE otworzyła się na inne kultury, języki i warunki społeczno- ekonomiczne. L’ARCHE powstało w tradycji katolickiej, jednak szybko stało się ekumeniczne i otwarte również na religie niechrześcijańskie.

Pomimo widocznej różnorodności, wszystkie wspólnoty pozostają złączone ideą, że wkład ludzi z niepełnosprawnością intelektualną w życie naszych społeczeństw staje się widoczny we wzajemnych relacjach.

Obecnie istnieje 137 wspólnot w 35 krajach, które używają 17 języków. Federacja L’ARCHE skupia około 5000 członków, w tym 2278 osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zamieszkują w domach prowadzonych przez Federację. Ponadto w zajęciach organizowanych w warsztatach pracy uczestniczy dodatkowych 1316 osób z niepełnosprawnością. Łącznie Federacja wspiera 3594 osób z niepełnosprawnością intelektualną (dane z roku 2009).

Atmosfera rodzinna wspólnot pozwala każdemu – bez względu na to, czy jest pełnosprawny czy nie – czuć się ‘u siebie’, rozwijać swoje talenty, budować więzi przyjaźni lub zwyczajnie cieszyć się życiem. Wspólnoty są nie tylko miejscem, gdzie każdy może poczuć się akceptowany, ale także są to miejsca modlitwy i wsparcia dla rodzin i przyjaciół, wolontariuszy i sąsiadów, parafii i innych wspólnot lokalnych.

W przeróżny sposób misja L’ARCHE jest realizowana w świecie:

 

– w Vancouver (Kanada) – osoby z niepełnosprawnością regularnie odwiedzają domy dla starszych ludzi, by porozmawiać z mieszkańcami odczuwającymi samotność;

– L’ARCHE w Afryce i w Indiach wspiera rodziny poprzez oferowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną;

– w Belgii Wspólnota L’ARCHE prowadzi piekarnię, a w Irlandii kawiarnię;

– L’ARCHE w Kanadzie wydaje materiały nt. działalności Jeana Vanier, które są wykorzystywane w szkołach;

– w Betlejem Wspólnota L’ARCHE wytwarza szopki bożonarodzeniowe z owieczkami zrobionymi z wełny hodowanych tam owiec;

– we Francji Wspólnota prowadzi ogólnodostępny dom rekolekcyjny;

– wspólnoty L’ARCHE to głównie domy całodobowego pobytu, ale także warsztaty terapii zajęciowej, mieszkania chronione, mini zakłady pracy.

Siostrzaną organizacją L’ARCHE na całym świecie jest Wiara i Światło, której wspólnoty skupiają od 10 do 40 osób (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, młodzież i dorośli, ich rodzice i przyjaciele). Spotykają się przynajmniej raz w miesiącu na dzieleniu się swoimi doświadczeniami, modlitwie i świętowaniu.