Grupy założycielskie

Są to grupy, które na swoim terenie podejmują wysiłki w celu powołania Wspólnoty, która będzie żyła wartościami i realizowała misję L’Arche. Podstawowe zadania każdej grupy to:

– Poznawanie filozofii i misji L’Arche oraz sposobu funkcjonowania wspólnot poprzez kontakt z już istniejącymi wspólnotami.

– Zapraszanie do swojego grona osób, które w zależności od swoich możliwości, chęci i umiejętności będą działać w grupie lub tworzyć przyjazne środowisko wokół wspólnoty.

–  Nawiązywanie relacji przyjaźni z osobami z niepełnosprawnością.

– Zapoznanie się z istniejącymi formami wsparcia oraz niezaspokojonymi potrzebami osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w środowisku lokalnym, w tym nawiązanie kontaktu z ośrodkami opieki społecznej.

– Ścisła współpraca z dyrektorem krajowym, będącym przedstawicielem Federacji.

Grupy założycielskie w Polsce:

Grupa Założycielska w Gdyni

– osoba do kontaktu – Tomasz Klinowski – tomik8624@wp.pl,  tel. +48 510 036 162

Grupa Założycielska w Bielsku-Białej

– osoba do kontaktu – Ilona Michalik – ikamilik@wp.pl, tel. +48 692 620 602

Grupa Założycielska w Szczecinie

– osoba do kontaktu – Lucina Szczemierska – lszcze@wp.pl, tel. +48 698 376 764