Biografia

Jean Vanier, jest doktorem filozofii, pisarzem, przywódcą z autorytetem moralno-religijnym oraz założycielem dwóch organizacji międzynarodowych o charakterze wspólnotowym, L’Arche oraz Wiary i Światła. W centrum tych ruchów są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 147 wspólnot L’Arche istniejących w 35 państwach oraz 1600 wspólnot Wiary i Światła w 80 krajach to autentyczne centra przemiany dokonującej się w ludziach. Spędził w tych organizacjach oraz poza nimi ponad 40 lat swego życia jako głęboko zaangażowany obrońca osób ubogich i słabych w naszym społeczeństwie.

jean

Pisma Jean Vaniera, jego przywództwo oraz praktyczne dzieła przekraczają granice kulturalno- religijne. Jest teologiem i filozofem zaangażowanym w pełni w codzienne sprawy, a jednocześnie ludzie pochodzący z każdego kręgu kulturowego odczuwają w nim prawdziwe i głębokie współczucie dla tego, jak trudno jest być dobrym i czynić dobro w naszym skomplikowanym świecie. Jako praktyk daje świadectwo temu, jak takie wartości jak miłość, podatność na zranienia, przebaczenie oraz prostota przemieniają ludzkie serca. Te wartości duchowe są dziś rzadko głoszone.

Gdy współczesny świat wzywa do stawiania na pierwszym miejscu własnej doskonałości oraz dokonywania wielkich czynów, doświadczenie Vaniera z przebywania z osobami poważnie poszkodowanymi na zdrowiu oraz płynące z tego duchowe przemyślenia doprowadziły go do zwrócenia uwagi na bycie z ludźmi oraz dla nich, szczególnie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to pielęgnowanie autentycznej obecności odnoszonej się do pragnień innych osób oraz dostrzeganie piękna w codzienności i płynącej z serca posługi dla innych. Wzrost L’Arche oraz Wiary i Światła pokazują, moc tych intuicji, jeśli są one dobrze realizowane.